1. STANDHUUR:
  Deze bedraagt 8€/m² voor de gewone standen en 9€/m² voor de muurstanden. Voor de hoekstanden wordt een forfait aangerekend van 8€ per hoek.
 2. INSCHRIJVINGEN:
  Worden chronologisch behandeld. Enkel leden van onze rommelclub hebben voorrang bij keuze van een standplaats.
 3. DEELNEMERSBADGES:
  Zijn verplicht voor elke deelnemer en dienen bij inschrijving besteld te worden aan 3€/stuk. Kinderen van deelnemers, tot 16 jaar, moeten niet betalen en krijgen een stempel op de hand. OPGELET : de badges zijn voorzien van uw naam en standnummer om de controle op de doorverkoop ervan te vergemakkelijken. Deelnemers die badges doorverkopen of doorgeven aan derden kunnen hun waarborg (zie art 14) verliezen.
 4. HANDELAARSTICKETTEN:
  Deze zijn te verkrijgen aan 7,50€/stuk, en zijn enkel geldig op vrijdagnamiddag van 15u tot sluitingstijd. De ticketten zijn te verkrijgen in de inkomhal.
 5. VERANTWOORDELIJKHEID:
  De inrichters zijn ontslagen van alle verantwoordelijkheid i.v.m. toegebrachte schade aan materialen van deelnemers door regen, overstromingen, diefstal of andere mogelijke oorzaken, noch voor gedeeltelijke of gehele stroomonderbreking.
 6. PARTICULIERE DEELNEMERS:
  Particulieren mogen deelnemen aan rommelmarkten voor de verkoop van zaken uit eigen patrimonium of huishouden, gesleten door het gebruik. Inorex bvba is niet verantwoordelijk indien zich bij gebeurlijke controle problemen zouden stellen.
 7. WET OP AMBULANTE HANDEL:
  Het aankopen van voorwerpen, al dan niet op de rommelmarkt, met de intentie ze terug te verkopen mag volgens de wet NIET tenzij u hiervoor een leurkaart bezit of wanneer u handelaar bent met een BTW nummer.
 8. WAT MAG MEN VERKOPEN:
  Alle tweedehandswaren, rommel, antiek, brocante, curiosa, verzamelingen, oude stocks enz. De koopwaar dient vooraf geprijsd te zijn.
 9. STOCKLAND:
  Voor handelaars die gespecialiseerd zijn in opruimingen, oude stocks, materiaal uit falingen, enz. is er de afdeling stockland die gelijktijdig en in dezelfde zalen als Rommelant doorgaat. Deze handelaars staan gegroepeerd.
 10. VERBODEN:
  Verkoop van winkelnieuwe producten, voeding, drank, snoepgoed, planten, dieren, wapens, erotica en munitie. Demonstratiestanden, religieus getinte promotiestanden, tombola’s, het uitdelen van folders of ballonnen en alles wat niet strookt met de goede orde en zeden is verboden. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren die niet passen in het opzet van Rommelant of die op flagrante wijze de reglementen overtreden.
 11. VERANTWOORDELIJKHEID DEELNEMERS:
  De inschrijver moet op vraag van de organisatie altijd de namen en adressen kunnen voorleggen van de personen die op hun stand aanwezig zijn. De inschrijver is voor deze personen medeverantwoordelijk ingeval van problemen (diefstal, betwistingen en alle onregelmatigheden in het algemeen)
 12. BINNENBRENGEN MATERIAAL:
  Vrijdag: leden rommelclub van 14u tot 19u, niet leden vanaf 15u tot 19u. Zaterdag: van 8u tot 10u. Zondag: van 9u tot 10u.
 13. AFHALEN RESERVATIE:
  Gebeurt op vrijdagnamiddag vanaf 14.30u in de inkomhall van Antwerp Expo. U kan pas de parking oprijden NA DAT u uw reservatieparieren heeft afgehaald in de inkomhall. Aan de infostand schuift u aan in de rij van betaalde of niet- betaalde inschrijvingen.
 14. WAARBORG:
  Er is een verplichte waarborg van 25€ te betalen. Deze waarborg wordt zondagavond vanaf 17.30u (niet vroeger) terugbetaald na dat u uw standplaats heeft opgeruimd en zonder afval achterlaat. Een van onze medewerkers, gekleed met een geel fluo jasje, zal uw stand nakijken en ter plaatse de waarborg cash aan u terug geven.
 15. ZATERDAGAVOND:
  De markt loopt op zaterdagavond tot 17u. Tot 16.30u worden er nog tickets verkocht aan de kassa. Om te voorkomen dat bezoekers in een zaal komen waar de helft van de standen zijn afgedekt, vragen wij de deelnemers om aanwezig te blijven op hun stand tot de laatste bezoekers de zaal hebben verlaten. Het vroeger afdekken van de stand kan leiden tot gedeeltelijke inhouding van de waarborg.
 16. AFBRAAK:
  De zalen dienen op zondagavond volledig ontruimd te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor achtergebleven goederen. DE AFBRAAK MAG PAS STARTEN OM 17u. Overtreding kan leiden tot het inhouden van de 25€ waarborg.
 17. VEILIGHEID:
  Het is streng verboden de toegemeten standruimte te overschrijden, voorwerpen uit te stallen in de wandelgangen of voor nooduitgangen en poorten. Veelvuldige overtreding kan leiden tot inhouden van de 25€ waarborg.
 18. ROKEN IN DE ZALEN IS BIJ WET VERBODEN:
  Het branden van kaarsen, theelichtjes, of het gebruik van gasflessen is eveneens verboden.
 19. ELECTRICITEITSAANSLUITING:
  Dient op voorhand besteld te worden. Forfaitaire prijs voor aansluiting + verbruik + keuring + BTW = 30€. De aansluitingen worden vrijdagnamiddag gekeurd op veiligheid.
  Belangrijk: de deelnemers die een aansluiting bestellen worden gegroepeerd in de zaal rond een electriciteitkast. Deze plaats wordt door de organisator bepaald.
  Individuele aansluitingen op een voorkeurplaats worden verrekend aan 50€.
 20. OPENINGSUREN:
  Voor het publiek : zaterdag en zondag van 10u tot 17u. Leden van de Rommelclub mogen een kwartiertje vroeger binnen.
 21. BETALING STANDHUUR:
  Op ons kantoor woensdag voor de beurs (geen Bancontact) of via onze bankrekening KBC BE79 4041 0277 9333.
  Wij vragen aan alle deelnemers om uiterlijk één week voor de beurs de standhuur te betalen. U bent niet verplicht om op voorhand te betalen maar wanneer u pas betaalt bij de opbouw op vrijdagmiddag, rekenen wij 8€ extra administratiekosten aan. Bij een laattijdige inschrijving (vanaf 4 dagen voor de beurs) dient u steeds het bureel te contacteren betreffende de betaling.
 22. PRIVE-PARKING:
  U ontvangt van ons een GRATIS PARKINGKAART bij uw reservatie: deze kaart is ENKEL geldig tijdens de opbouw op vrijdag en tijdens de afbraak op zondagavond VANAF 16.30. Ze geeft geen recht op een vaste parkeerplaats. Tijdens het weekend kan u op de parking van Antwerp Expo betalend parkeren aan 8€/dag. Parkingticketten zijn te koop bij de ingang van de parking. U kan vrij parkeren op de Vogelzanglaan. U kan de parking gratis oprijden zondagavond vanaf 16.30u.
  UITZONDERING: Indien u op ZATERDAGmorgen nog materiaal wenst binnen te brengen moet u eerst een ticket kopen. Wanneer u vòòr 10u de parking weer verlaat, ruilt u uw parkingticket weer in bij de infostand.
 23. WAARBORG TAFELS & STOELEN:
  Er dient geen bijkomende waarborg meer betaald te worden voor de huur van T&S. De algemene waarborg van 25€ dekt de verhuring. Als u de T&S zondagavond terugbrengt en uw standplaats proper achterlaat krijgt u de waarborg terugbetaald.
 24. ANNULERING:
  Wanneer u door omstandigheden niet kan deelnemen, verzoeken wij u ons hiervan steeds te willen verwittigen. Dit kan op ons bureel tijdens de kantooruren (03/237.91.08) of tijdens de opbouwuren op vrijdag in Antwerp Expo op 03/237.28.90. Indien u ooit zonder te verwittigen niet bent komen opdagen kan u enkel nog deelnemen mits voorafbetalingen. In dat geval betaalt u bij volgende deelname tevens 10€ administratiekosten.